Mitä hyvää on käsitöiden tekemisessä? What good is making crafts?

Käsitöiden tekeminen on ihanaa! Making handicrafts is wonderful!
Käsitöiden tekeminen on ihanaa! Making handicrafts is wonderful!

Käsitöiden tekemisessä on paljon hyvää, esimerkiksi:

Making crafts are a lot of good, such as:

  1. Käsitöitä tehdessä tulee hyvälle mielelle ja se on hyödyllistä ajankulua. Doing crafts will be good for the mind and it is useful to pass time.

  2. Käsitöitä tehdessä saa itse suunnitella mitä tekee, miten tekee, mistä tekee ja milloin tekee, olla luova ihminen. Doing crafts may actually plan what to do, how to do, where to do and when to do, be a creative person.

  3. Käsitöitä tehdessä voi oppia uutta, muistella jo opittuja asioita tai keksiä ihan uusia tapoja tehdä asioita. Doing crafts can learn new things, look back on things already learned, or come up with completely new ways of doing things.

  4. Käsitöitä tehdessä voi kokea onnistumisen, epäonnistumisen ja uudelleen yrittämisen elämyksiä, sekä oppia lisää kärsivällisyyttä. Doing crafts can experience success, failure and retry experiences, and to learn more patience.

  5. Käsitöitä tehdessä voi kokea aikaansaamisen iloa, hetkessä elämistä, flown, yhteisöllisyyttä, samanhenkisten porukkaan kuulumista, jaettua iloa ja tekemistä. Doing crafts can experience the achievement of joy, living in the moment, flow, the community, shared joy and things to do.

  6. Joskus käsitöiden tekeminen on perinteiden vaalimista, tiedon ja taidon jakamista ja tallentamista seuraaville sukupolville. Sometimes, making handicrafts is the preservation of knowledge and the sharing of skills and the recording of the next generations of traditions.

  7. Käsitöihin keskittyminen voi myös parantaa masentuneen mielialaa. Handicrafts concentration can also improve depressed mood.

  8. Käsitöiden tekeminen lievittää stressiä ja kehittää muistia. Making handicrafts relieves stress and improves the memory.

Mindy 🙂

Piristä itseäsi! / Cheer yourself up!

Tekemällä oppii! / Learning by doing!

Tekemiset, pienetkin (minulle esim. piirtäminen, kirjoittaminen, maalaaminen, askartelu, käsityöt, nikkarointi, leipominen, ruoanlaitto, valokuvaus ja liikunta) ovat terapeuttisia ja luovat/tuovat hyvää mieltä tekijälleen (”työ tekijäänsä kiittää”) ja joskus muutamalle muullekkin:
Kun tekee jotain, voi tekemiseen keskittyä ja silloin elää siinä hetkessä. Jos oikein uppoutuu tekemiseensä, voi päästä flow-tilaan, jolloin ajantajukin katoaa.
Kun tekee jotain, voi käydä läpi erilaisia tunteita ja tuntemuksia suunnitellessaan, tehdessään, yrittäessään, epäonnistuessaan, onnistuessaan, korjatessaan ja valmiiksi saadessaan. Voi esimerkiksi tuntea itsensä luovaksi, voi kokea tekemisen iloa, flowta, tyytyväisyyttä, oppimista, osaamista, kärsivällisyyttä, epäonnistumista, luovuttamista, pettymystä, onnistumista ja aikaansaavuutta. Voi nähdä eri värejä, kokeilla eri materiaaleja, menetelmiä, apuvälineitä jne.
Tekemällä jotain voi virkistää aivojaan, antaa aivoille töitä. Aivot pitävät erityisesti kaikenlaisesta haasteellisesta toiminnasta ja itselle uusista asioista.
Jos tekee jotain lahjaksi, avuksi, voi tekeminen olla myös sosiaalista toimintaa, tekijä ajattelee lahjan saajaa ja päinvastoin, autettu muistaa auttajaa jne.
Tekeminen voi olla myös vanhojen perinteisten työtapojen vaalimista ja/tai uusien tekemisen tapojen opettelua.
Tekeminen voi auttaa palautumaan työstressistä, jos tekee jotain sellaista, joka ei liity omaan työhön.
Jos tekeminen on jonkin asian toistamista, voi se auttaa selkeyttämään omia ajatuksia ja ratkaisemaan mahdollisia ongelmia.
Tekeminen voi myös lisätä sosiaalista elämää, jos esimerkiksi kokoonnutaan saman tekemisen pariin, someen, kerhoihin, harrasteryhmiin, tapahtumiin jne. Siten saadaan lisätietoa ja -taitoa samanhenkisiltä harrastajilta ja koetaan yhteenkuuluvuutta, yhteisöllisyyttä ja ystävyyttä.
Mindy