Poro! The reindeer!

Hyvä on porojen käyskennellä, kun on pelto avoinna edessänsä.

The reindeers happy staying in the field.

Onnellisia poroja! Happy reindeers!
Onnellisia poroja! Happy reindeers!

Mindy 🙂

Tirppa! The bird!

Hyvä on tirpan steppailla, kun on kuisti avoinna edessänsä.

Good is a bird to walk on the porch.

Tirpan jäljet! A bird footprints!
Tirpan jäljet! A bird footprints!

Mindy 🙂

Jänis! The rabbit!

Hyvä on jäniksen hypähdellä, kun on hanki avoinna edessänsä.

Good is the rabbit jump around when it acquired open in front of him.

Jäniksen jäljet! The rabbit tracks!
Jäniksen jäljet! The rabbit tracks!
The Jänis! The rabbit!
The Jänis! The rabbit!

Mindy 🙂

Hiihtäjä! The skier!

Hyvä on hiihtäjän hiihdellä, kun ladut ovat avattuna edessänsä ja aurinko valaisee tienoon!

It’s nice for skier to ski, when ski trails are already open in front of the skier and sun is shining!

Latu The ski trail
Latu The ski trail

Mindy 🙂

Lumihangilla! On the crust of snow!

Auringossa kimaltelevaa hangenpintaa

The snow surface is glittering in the sun

Lumen pinta! A snow surface!
Lumen pinta! A snow surface!

niin kauniisti säteilevät timantit sen

so beautifully glows its diamonds

miten suuri rikkaus on ympärillämme!

how much wealth is all around us!

Mindy 🙂

Yksi IHANA asia! One wonderful thing!

Yksi IHANA asia:  Suomalaiset metsätyypit kasveineen ja eläimineen eri säiden, vuorokauden- ja vuodenaikojen vaihtelussa!

One wonderful thing: Different kind of woods in Finland with different seasons in year, time of day and weather. And plants and animals in Finnish forest.

Metsä The forest
Metsä The forest

Metsän rauha. The forest peace.

Metsän tuoksu. The scent of the forest.

Metsässä on helppo hengittää. It is easy to breathe in the forest.

Talvella In winter
Talvella In winter

Metsä puhdistaa ilmaa. The forest cleans the air.

Metsä kuuntelee. The forest listens.

Rauha maassa, lintu puussa. Peace on earth, a bird in a tree.

Luminen Snowy
Luminen Snowy

Mies metsään menevi, virkistyneenä takaisin tulevi. A man goes into the woods, a man comes back refreshed.

Halataan puita! Let’s hug trees!

Mitä metsä kuiskaa?! The forest whispers?!

Pakkasella In cold weather
Pakkasella In cold weather

Puiden oksien havina. The tree branches swish.

Puunlehtien lepatus. The tree leaves flutter.

Kuuletko neulasten ja puunlehtien putoavan? 

Can you hear the needles of the tree and the leaves fall?

Metsäpolku The forest path
Metsäpolku The forest path

Metsään haluan mennä nyt! I want to go into the woods now!

Mennään metsään! Let’s go into the woods!

Mindy 🙂

”Mä vaan hiih-dän…!!!”

”Jak-saa, jak-saa, jak-saa!!!”

"Mä hiihdän.."
Mä vaan hiihdän…

”.. mä vaan hiihdän … jos nyt jak-san viel tän yhden mä-en y-li … onks sen jäl-keen uu-si mä-ki … onks sen jäl-keen uu-si mä-ki!? … UUUUHHHHH!!! HHHHHH!!! HHHHH!!! HHHHHH!!! … Ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja … jak-saa jak-saa!!!! UUUUHHHHH!!! HHHHHH!!! HHHHH!!! HHHHHH!!! … Mä nään tähtii … mä hiihdän …”

Kiitos Antti Tuisku!!!

Mindy 🙂