Hiihtäjä! The skier!

Hyvä on hiihtäjän hiihdellä, kun ladut ovat avattuna edessänsä ja aurinko valaisee tienoon!

It’s nice for skier to ski, when ski trails are already open in front of the skier and sun is shining!

Latu The ski trail
Latu The ski trail

Mindy 🙂

”Mä vaan hiih-dän…!!!”

”Jak-saa, jak-saa, jak-saa!!!”

"Mä hiihdän.."
Mä vaan hiihdän…

”.. mä vaan hiihdän … jos nyt jak-san viel tän yhden mä-en y-li … onks sen jäl-keen uu-si mä-ki … onks sen jäl-keen uu-si mä-ki!? … UUUUHHHHH!!! HHHHHH!!! HHHHH!!! HHHHHH!!! … Ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja … jak-saa jak-saa!!!! UUUUHHHHH!!! HHHHHH!!! HHHHH!!! HHHHHH!!! … Mä nään tähtii … mä hiihdän …”

Kiitos Antti Tuisku!!!

Mindy 🙂