Jäätyneet vesipisarat! A frozen water droplets!

Jäätyneet vesipisarat!

A frozen water droplets!

 

Kuusen oksille The twigs of spruce

jäätyneet vesipisarat  a frozen water droplets

välähtävät will flash

kuin pienet salamavalot like little flashlights

auringonsäteiden osuessa niihin.

when rays of sunshine hits them.

Korpikuusen kyyneleitä! The backwoods fir tears!
Korpikuusen kyyneleitä! The backwoods fir tears!

Mindy 🙂

Väritys! A coloring!

”Tämä tuli ihan puun takaa…”

”This came just behind a tree …”

Puun takana! Behind a tree!
Puun takana! Behind a tree!
Kauniita värejä! Beautiful colors!
Kauniita värejä! Beautiful colors!
Ryppyjä? Wrinkles?
Ryppyjä taivaalla? Wrinkles in the sky?

Mindy 🙂

Järjestys luo viihtyisyyttä! The order creates a comfort!

Välillä ihmisen täytyy pysähtyä, olla hiljaa ja ajatella rauhassa asioita…

Sometimes a person has to stop, be quiet and think about things in peace …

Merellä! On the sea!
Merellä! On the sea!

…hyvinvointi, turvallisuus, tyytyväisyys, onnellisuus, ilo…

… Well-being, safety, satisfaction, happiness, joy …

Kiitollisuus. Kerää kiitollisuuden aiheita kiitollisuuden muistikirjaan.

Gratitude. Collect grateful for gratitude notebook.

Yksinkertaisuus. Yksinkertaista elämäsi.

Simplicity. Simplify your life.

Sisäinen ja ulkoinen järjestys. Luovu turhasta ja tarpeettomasta. Järjestele hyvin.

Internal and external order. Give up the careless and unnecessary. Organize well.

Rauhallinen ja tyytyväinen mieli saavuttaa sinut!

Calm and happy with the mind reaches you!

Kauneus. Huomaa kauneus ympärilläsi.

Beauty. Note the beauty around you.

Ilo saa sinut kiinni. Keskity hyvään, niin hyvä voittaa!

The pleasure you get caught. Focus on the good, so good to win!

Mindy 🙂

”Mä vaan hiih-dän…!!!”

”Jak-saa, jak-saa, jak-saa!!!”

"Mä hiihdän.."
Mä vaan hiihdän…

”.. mä vaan hiihdän … jos nyt jak-san viel tän yhden mä-en y-li … onks sen jäl-keen uu-si mä-ki … onks sen jäl-keen uu-si mä-ki!? … UUUUHHHHH!!! HHHHHH!!! HHHHH!!! HHHHHH!!! … Ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja … jak-saa jak-saa!!!! UUUUHHHHH!!! HHHHHH!!! HHHHH!!! HHHHHH!!! … Mä nään tähtii … mä hiihdän …”

Kiitos Antti Tuisku!!!

Mindy 🙂